Migranti

Na lokaciji Vučjaka postavljeni su šatori, te se tek uspostavlja infrastruktura, opskrba vodom i električnom energijom.
Sa gradskih ulica Bihaća nastavljeno je izmještanje migranata i izbjeglica. Policija ih organizirano prebacuje na područje
Američki advokati objavili su da se prema djeci migrantima loše postupa i da ih ilegalno drže u prihvatnom centru na Floridi
Migranti nisu zadovoljni uslovima na Vučjaku, gdje lokalne vlasti planiraju da naprave veliki migracioni centar.
Od subote će Peru zahtijevati pasoše i vize od venecuelanskih migranata, što mnogi neće moći ispuniti.
U Sarajevu je prekinuta hitna sjednica Parlamenta Bosne i Hercegovine. U skupštinskoj sali nije bilo dovoljno poslanika iz
Oglasi