Migranti

Mjera je povezana sa situacijom u vezi s pandemijom korona virusa i s ilegalnim migracijama.
Ministarstv je saopćilo da nema saznanja o navodnom izdavanju 3.000 lažnih viza od ambasadora BiH u Pakistanu.
Čelnici SNSD-a i HDZBiH razgovarali su o saradnji stranaka, izborima, migrantskoj krizi i raspodjeli kredita MMF-a.
Neka djeca odvođena su usred noći na letove za deportaciju, a da njihove porodice o tome nisu znale ništa.
Problem fizičkog i seksualnog zlostavljanja maloljetnika unutar migrantske populacije sve je više u fokusu.
Kritičari tvrde da Donald Trump koristi pandemiju korona virusa kako bi dalje gurao svoj cilj – suzbijanje migracija.
Oglasi