Migracije

Od januara je 14.000 migranata prešlo zapadnu, središnju i istočnu rutu koje vode do evropskih obala.
Grčka policija saopćila je da na kopnenoj granici sa Turskom spriječila više od 9.000 ilegalnih prelaska. Tom prilikom
Sad kad je hrvatski premijer uspostavio cijenu po glavi svakog iseljenog, ostaje pitanje - kome bi dao te novce?
U prošloj godini podneseno je 714.000 zahtjeva, što je za 13 posto više nego prethodne godine.
Novi migracijski sistem bit će baziran na principu bodovanja i stupit će na snagu 1. januara 2021. godine.
Iako leži na rezervama bakra i zlata vrijednim milijarde eura, u Majdanpeku je svake godine sve manje stanovnika.
Oglasi