MESS

Performans će biti održan zbog kontinuiranog umanjenja sredstava iz Federalnog ministarstva kulture i sporta.
Naš je problem taj što se ne znamo ophoditi prema kulturnoj baštini i kulturnom kapitalu.
Piše: Nihad Kreševljaković – U vremenu u kojem živimo različitost se u očima nebrojenih demagoga doživljava kao kazna.
Direktor je Internacionalnog teatarskog festivala MESS i jedan od osnivača nevladine organizacije Videoarhiv-Biblioteka
Film reditelja Nihada Kreševljakovića govori o čuvenom dolasku Susan Sontag u opkoljeno Sarajevo 1993. godine.
Program Modul memorije festivala MESS, čija je tema Život pod opsadom, trajat će do 9. maja.
Oglasi