Merkur

U posljednji trenutak banke dale saglasnost za konverziju dijela potraživanja u vlasničke udjele slovenskog lanca.
Dioničari će odlučiti će da li će banke otpisati 24 miliona eura duga, a 63 miliona pretvoriti u vlasnički kapital.
Oglasi