Mels

Glečer Pizol nalazi se na 2.600 metara nadmorske visine i do 2030. godine potpuno će nestati.
Ništa nije pronađeno
Oglasi