Mauricijus

Otoci u Indijskom okeanu u centru su dugogodišnjeg spora zbog britanske odluke da ih odvoji od Mauricijusa 1965. godine.
Velika Britanija je iselila gotovo 2.000 ljudi iz arhipelaga Chagos šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka.
Uprava Air Francea potvrdila da naprava pronađena u avionu za Pariz nije eksplozivna i da nije predstavljala opasnost.
Jugnautha će zamijeniti njegova potpredsjednica Monique Ohsan Bellepeau.
Oglasi