Mats Malm

Dodjeljivanje Nobela Handkeu izazvalo je kritike zbog njegove podrške Slobodanu Miloševiću.
Ništa nije pronađeno
Oglasi