Masovne grobnice

Najmlađa žrtva koja je danas ukopana u Prijedoru je 18-ogodišnji Ifet Vojniković.
U Prijedoru su ukopani posmrtni ostaci 23 žrtve, ubijene u tom gradu početkom rata u Bosni i Hercegovini. Najmlađa žrtva je
U Prijedoru su ukopani posmrtni ostaci 23 žrtve, ubijene u tom gradu početkom rata u Bosni i Hercegovini. Najmlađa žrtva je
Ukupno 103 optuženika odgovaraju za krijumčarenje ljudi, ucjenu i ubistvo, za šta im prijeti i smrtna kazna.
Pretpostavlja se da je riječ o ubijenim civilima bošnjačke nacionalnosti, rečeno je u Institutu za nestale osobe BiH.
Predsjednik Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Carmel Agius prisjetio se svog prvog dolaska u napuštenu
Oglasi