Martin Griffiths

Dok traju mirovni pregovori sukobljenih strana u Jemenu, Al Jazeera je došla u posjed nacrta dviju inicijativa kojima se
U jednoj bolnici bebe su bile toliko slabe da nisu mogle ni plakati, kažu iz organizacije Save the Children.
U Jemenu se Saudijska Arabija i njezini saveznici bore protiv Husi pobunjenika.
Udaljavanje grupe od ambicija njenog sponzora je i dobra politika i potez koji može biti dobar za Sirijce.
Oglasi