Marko Attila Hoare

Zahir ef. Havić iz fočanskog sela Slatina, vjerski referent u Prvoj proleterskoj, ubijen je u logoru Sajmište.
Knjiga Marka Hoarea donosi novu perspektivu na događaje tokom Drugog svjetskog rata i ulogu Muslimana u pobjedi NOB-a.
Britanski historičar Marko Hoare u svojoj studiji dokazao centralnu ulogu bosanskih muslimana u uspjehu NOP-a.
Naučnici, a ne političari trebaju pisati radove na osnovu dokaza kako bi se došlo do istine, kažu sagovornici AJB.
Prije dvije decenije, 21. novembra 1995. godine, potpisivanjem Opšteg okvirnog sporazuma za mir, okončani su pregovori koji
Istaknuti britanski historičar Marko Attila Hoare objašnjava zašto posljedice Prvog svjetskog rata još traju.
Oglasi