Marjan Šarec

Šarec naveo kako evropska evaluacijska komisija za ispunjavanje kriterija odlučuje o ulasku u Schengen.
Kontakti na visokoj razini godinama su rijetki, pa sadašnja vlada Marjana Šarca, kao i prijašnja, žele osnažiti odnose.
U slovenskoj javnosti već duže vrijeme teku rasprave o govoru mržnje u medijima. Aktivisti za ljudska prava pozivali su
UN-ov sporazum o migracijama postao je kontroverzan u mnogim zapadnim zemljama.
Stranke opozicije predložile su da se o Marakeškoj deklaraciji o migracijama održi savjetodavni referendum.
Euro, Novac
Europska komisija je Ljubljanu upozorila da planirani budžetski rashodi premašuju zahtjeve Pakta stabilnosti i rasta.
Oglasi