Marjan Šarec

Odbijena inicijativa dvije desne stranke o prihvaćanju ili odbacivanju Marakeške deklaracije.
Nakon tri izborna ciklusa, predsjedničkog krajem 2017, te parlamentarnih i lokalnih izbora lani, pred Slovenijom je godina
Slovenija čeka odgovor suda EU na tužbu koju je podnijela protiv Hrvatske, kaže slovenski premijer.
Marjan Šarec, Slovenija
Vladajuća većina odbila prijedlog zakona o izjednačavanju finansiranja javnih programa u privatnim i državnim školama.
Marjan Šarec, Slovenija
Šarec naveo kako evropska evaluacijska komisija za ispunjavanje kriterija odlučuje o ulasku u Schengen.
Kontakti na visokoj razini godinama su rijetki, pa sadašnja vlada Marjana Šarca, kao i prijašnja, žele osnažiti odnose.
Oglasi