Mario Pejović

Sve više privatnih kompanija učestvuje u osvajanju svemira, a prilika se otvara za stručnjake iz regije.
Stvaranje genetski modificiranih beba u Kini je izazvalo bijes javnosti, ali je upitna njegova opravdanost.
Na tržištu mobilnih telefona je gotovo uobičajeno da se redovno mijenjaju kompanije na vrhu najboljih.
EU želi ograničenja za kompanije koje se bave razvojem vještačke inteligencije, kako ne bi bila zloupotrijebljena.
Zemlji prijeti realna opasnost od udara velikih nebeskih tijela, ali ne možemo ništa uraditi da se od toga zaštitimo.
Iako zemlje regije direktno ne osvajaju svemir, to ne znači da se u svemiru ne mogu nalaziti dijelovi Balkana.
Oglasi