Mala preduzeća

Mala preduzeća trebala bi biti pokretačka snaga za stvaranje novih radnih mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama.
Mala poduzeća trebala bi biti pokretačka snaga za stvaranje novih radnih mjesta u SAD-u. Ali, iako broj poslova raste,
Kubanske vlasti objavile da su sva kina i videoigraonice u privatnom vlasništu nezakonite i da se moraju zatvoriti.
Zatvaranjem malih preduzeća, što je dio procesa rekapitalizacije banaka, broj nezaposlenih povećat će se za 90.000.
Mala i srednja preduzeća, iako nisu nosioci ekonomskog razvoja, često su sinonim preduzetništva i imaju važnu ulogu u
Oglasi