Makedonci

Sobranje, Parlament, Makedonija
Zakon o upotrebi albanskog jezika u Makedoniji, koji je prozujao kroz parlamentarnu proceduru, ponovo pred poslanicima.
Građani iz nekoliko patriotskih udruženja navode da se uvođenjem dvojezičnosti ruši makedonski karakter države.
Zakon predviđa da albanski jezik, uz makedonski, bude drugi službeni jezik jer taj jezik govori najmanje petina građana.
Gradonačelnica Tetova kaže da politika Albanaca u Makedoniji nije vođena crtanjem granica.
Odluka Đorga Ivanova da ne dodijeli mandat Zaevu izazvala je veliku političku krizu u Makedoniji i podstakla proteste.
Albanske stranke najavile su kako će izaći sa zajedničkom platformom, nakon što pripreme finalni dogovor.
Oglasi