Makedonci

Vlast optužuje opoziciju da želi federalizirati zemlju i uvesti dvojezičnost u cijeloj zemlji.
Nepisano pravilo u Makedoniji je da nakon izbora, vladajuću koaliciju formiraju makedonska i albanska stranka. Međutim,
Za 250 gimnazijalaca, makedonske nacionalnosti, iz Tetova, grada na sjeverozapadu Makedonije, školska godina još nije počela
Nezavisni kandidat na izborima u Hrvatskoj kaže da Bošnjaci ne mogu biti zadovoljni zastupljenošću u vlasti.
Građani neće dozvoliti da budu izmanipulisani i da neko na njihovim leđima dobija političke poene.
Vladajuće makedonske partije nerijetko uoči izbora posegnu za kontrolisanim nacionalističkim provokacijama.
Oglasi