Makedonci

Grčka je prihvatila da u, sada novoj, Sjevernoj Makedoniji živi narod koji se naziva Makedonci.
Čaršija je tiha kao i svake nedjelje, a ako se već priča, onda je to o referendumu.
Demonstranti su zatražili da Vlada premijera Zorana Zaeva zaustavi razgovore s Grčkom o sporu oko imena Makedonije.
Sobranje, Parlament, Makedonija
Zakon o upotrebi albanskog jezika u Makedoniji, koji je prozujao kroz parlamentarnu proceduru, ponovo pred poslanicima.
Građani iz nekoliko patriotskih udruženja navode da se uvođenjem dvojezičnosti ruši makedonski karakter države.
Zakon predviđa da albanski jezik, uz makedonski, bude drugi službeni jezik jer taj jezik govori najmanje petina građana.
Oglasi