Makedonci

Piše: Jasmin Redžepi - Svaki govor mržnje, radovanje tuđoj nesreći i politiziranje ljudske tragedije treba...
Grčka je prihvatila da u, sada novoj, Sjevernoj Makedoniji živi narod koji se naziva Makedonci.
Čaršija je tiha kao i svake nedjelje, a ako se već priča, onda je to o referendumu.
Demonstranti su zatražili da Vlada premijera Zorana Zaeva zaustavi razgovore s Grčkom o sporu oko imena Makedonije.
Sobranje, Parlament, Makedonija
Zakon o upotrebi albanskog jezika u Makedoniji, koji je prozujao kroz parlamentarnu proceduru, ponovo pred poslanicima.
Građani iz nekoliko patriotskih udruženja navode da se uvođenjem dvojezičnosti ruši makedonski karakter države.
Oglasi