Mak Dizdar

Dokumentarni film "Mak" podsjeća na detalje životnog i pjesničkog puta Mehmedalije Maka Dizdara, od partizanskog ilegalca do
Jubilej rođenja Maka Dizdara fondacija koja nosi pjesnikovo ime obilježila je objavljivanjem 'Kamenog spavača'...
Knjige Derviš i smrt, Kameni spavač i Pobune, objavljene 1966, zauvijek su promijenile književnost jugoslovenskih prostora.
Manifestacija Slovo Gorčina u Stocu imala je stalni cilj - afirmaciju bosanskohercegovačke kulturne baštine.
Kad bi se bolje obradili i očistili, stečci bi vidljivije otkrili čuvene prikaze, pa i imena svojih klesara.
Gorčin Dizdar, unuk Maka Dizdara, govori o pjesnikovom kulturnom naslijeđu i historijskom kontekstu stećaka.
Oglasi