Majmuni

U Kini su primijenili tehniku korištenu pri kloniranju ovce Dolly, što evropski naučnici smatraju rizičnim.
Dijete se popelo preko ograde u prostor ZOO-a gdje se nalazila životinja te palo u jarak, gdje ga je uhvatio majmun.
Nelegalna trgovina divljim životinjama ide mnogo dalje od strašnih priča o krivolovu slonova zbog slonovače.
U divljini živi manje od 6.000 majmuna vrste dril, jednog od najugroženijih afričkih sisara. U nigerijskoj prašumi pokrenut
Oglasi