Mađarska

Ugledajući se na praksu koju provodi Mađarska, u Poljskoj žele otvoriti kampove za migrante zbog straha za sigurnost.
Ustavni sud saopćio je da su ovom zabranom bile narušene slobode vjeroispovijesti i govora.
Mađarski predsjednik ocijenio je da se izmjenom zakona ne krši sloboda učenja ili predavanja, zagarantirana ustavom.
Napad na CEU je podsjetnik na mračni put kojim se mađarska vlada kreće.
Saradnja će biti unutar okvira sporazuma između Irana, Evropske unije i SAD-a, a imat će obrazovnu i naučnu svrhu.
Na granici sa Srbijom postavljena su 324 kontejnera u koja vlasti namjeravaju zatvarati sve azilante i tražioce azila.
Oglasi