Mađarska

Na granici sa Srbijom postavljena su 324 kontejnera u koja vlasti namjeravaju zatvarati sve azilante i tražioce azila.
Policija prebija izbjeglice električnim pendrecima, pušta pse na njih, a potom pravi snimke sa svojim žrtvama.
U bazi će biti stacionirano 150 vojnika, koji će imati zadatak da spriječe migrante da uđu u Mađarsku.
Prije godinu dana Mađarska je južnu granicu ogradila bodljikavom žicom kako bi spriječila ulazak migranata. Međutim, nedavno
Viktor Orban smatra da Evropski sud za ljudska prava nepravedno kažnjava Mađarsku, koja provodi svoje zakone.
Izbjeglice pritvorene u Mađarskoj suočavaju se sa bezizlaznom situacijom. Muškarci, žene i djeca smješteni su u centrima za
Oglasi