Lukavac

Inspekcija je naredila zatvaranje fabrike za proizvodnju koksa iz Lukavca zbog nesavjesnog poslovanja štetnog za okoliš.
Nekoliko stotina radnika GIKIL-a, kompanije za proizvodnju koksa iz Lukavca, protestuje ispred zgrade Vlade Federacije BiH u
Sarajevo je sad dom Fikreta Karčića, profesora komparativnog prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu, koji je bogatu akademsku
Bez rezultata završen je sastanak predstavnika federalne vlasti s upravom i predstavnicima sindikata GIKIL-a, kompanije za
Inspektori utvrdili da GIKIL radi bez okolišne dozvole, nakon ekološke katastrofe u rijeci Spreči i okolini fabrike.
Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je nalog lukavačkoj kompaniji GIKIL da u roku 30 dana obustavi proizvodnju.
Oglasi