Lockheed Martin

Velike kompanije koje su proizvodile bespilotne letjelice za vojne potrebe se sve više okreću civilnom tržištu.
Helenska avijatičarska industrija ima tri puta više narudžbi nego što njeni kapaciteti mogu podnijeti.
Spajanjem bi se smanjili troškovi i pojednostavila komplicirana politička vlasnička struktura EADS-a.
Oglasi