Ljubljana

Vanjskopolitički odbor Skupštine Slovenije danas će glasati o prijedlogu odluke o priznavanju države Palestine.
Zbog zahtjeva za veće plate, veliki dio javnog sektora je u štrajku, Vlada kaže da su zahtjevi sindikata previsoki.
Erjavec je o planu Slovenije razgovarao i s kolegama iz Francuske, Portugala, Belgije, Luksemburga i Irske.
Postotak onih koji ocjenjuju Vladu pri kraju mandata neuspješnom povećao se u mjesec dana sa 54,9 na 56,1 posto.
Predstavnici Googla predložili projekte kojima bi ojačali izvozni potencijal Slovenije.
Viši sud u Ljubljani u ovom slučaju pokrenutom 2015, odlučivao je po drugi put.
Oglasi