Ljubiša Beara

Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, zaključilo je da Pretresno vijeće nije pogriješilo u
Bivši oficiri Vojske Republike Srpske Vujadin Popović i Ljubiša Beara proglašeni su krivim za genocid u Srebrenici.
Oglasi