Lješnjak

Zbog mraza, kiše i tuče ovogodišnjeg uroda lješnjaka u Turskoj skoro da i nema, a proizvođači su u problemima.
Turska izveze 590 hiljada tona lješnjaka na godinu, što je čini najvećim uzgajivačem i izvoznikom na svijetu. Zbog mraza,
Oglasi