Latinski jezik

Bio je jezik rimskih careva i filozofa. Zatim temelj nekih modernih evropskih jezika i književnosti. U toku su pokušaji da se latinski jezik ponovo...
Ništa nije pronađeno
Oglasi