Laseri

Uz pomoć lasera Lidara otkrivena je sofisticirana mreža srednjevjekovnog grada u Kambodži, skrivenog u šumi.
Ulaganja u nauku još su minimalna, pa naučnicima i istraživačima u Srbiji i dalje ostaje pojačan lični angažman.
Oglasi