Laburistička partija

Samo je jedna stranka težište kampanje bacila na ekonomiju, a ostale se bave vanjskom politikom i sigurnosti Izraela.
Oglasi