Kvantni računar

Tehnološki div tvrdi da su kvantnim računarom obavili proračun koji tradicionalni računar nikad ne bi mogao dovršiti.
Ništa nije pronađeno
Oglasi