Kur'an

Mahmut-ef. Karalić preveo je šest kanonskih zbirki hadisa na bosanski jezik, što je nezabilježen duhovni poduhvat.
Potez je uslijedio nakon oštrih reakcija muslimanskih udruženja i organizacija iz SAD-a.
Rođeni Baranin Milan Radulović kaže da ga je u prevođenju Kur'ana najviše motivirala želja za širenjem istine...
U Afganistanu je završeno ispisivanje kompletnog Kur'ana na listovima od svile...
Ukidanje katedri za francuski jezik odgovor je Ankare na inicijativu da se u Francuskoj izbace neki dijelovi Kur'ana...
Približno 300 pisaca i intelektualaca iz Francuske predložilo je da se izbrišu pojedini dijelovi Kur'ana...
Oglasi