Kultura

Direktorica Zavičajnog muzeja Fatima Maslić govori o historiji i budućnosti ovog bh. grada.
Prije četvrt vijeka bili su filmovi na kasetama, projektor na benzin, projekcije pod svijećama, improvizirane ulaznice.
Jedan od simbola BiH bio je uništen 9. novembra 1993., da bi 2004. godine bio svečano otvoren.
Borka Pavičević
Dramaturginja Borka Pavićević učestvovala je u brojnim antiratnim akcijama i zalagala za demokratizaciju u regiji.
Kulturno-vjerska manifestacija 'Dani Hasana Kaimije' ove godine je u Zvorniku održana 17. put...
Ibrahim Kajan je nedavno javnom tribinom obilježio 75 godina života i impozantnih 55 godina književnog rada.
Oglasi