KS

Prihvaćen zahtjev za formiranje ekspertske vlade, pozvani zastupnici i ministri da se odreknu 'bijelog hljeba'...
Osobe sa invaliditetom u BiH su diskriminirane na polju zapošljavanja, obrazovanja i socijalne podrške.
Oglasi