Krupa na Vrbasu

Vijeće Mjesne zajednice Krupa na Vrbasu nedaleko od Banje Luke smatra kako na tom području ne bi trebalo graditi hidroelektranu. Njihovo mišljenje...
Ništa nije pronađeno
Oglasi