Kriza zbog pandemije

Vlada Federacije BiH će, zbog pandemije korona virusa, dodatno motivisati proljetnu i jesenju sjetvu kako bi zaštitila robne rezerve. Međutim,...
Ništa nije pronađeno
Oglasi