Krediti

Nakon 'interventnih' paketa ekonomskih mjera u borbi protiv posljedica zdravstvene krize, dolaze pravi izazovi...
Iako je jedan od najvećih primalaca pomoći EU-a, to je nevidljivo u odnosu na neizmjerno manje ruske i kineske donacije.
Pozitivnu odluku MMF-ovog odbora Al Jazeeri je potvrdio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Senad Softić.
Nedorečenost ove odluke otvara mogućnosti za mnogostruku interpretaciju, a onda i različitu percepciju stanovništva.
Međunarodni monetarni fond tvrdi da se svijet suočava s neviđenom situacijom u momentima; pandemija se pretvara u krizu.
To će siromašnim zemljama omogućiti da dođu do likvidnosti, nužne za borbu protiv epidemije korona virusa.
Oglasi