Krediti

Agrokor naveo da uredno podmiruje porez na dodanu vrijednost i porez na dobit, u iznosu više od 404 miliona eura.
Hrvatski div zapošljava u regiji više od 60.000 ljudi i ima velik utjecaj na ekonomsku i socijalnu sliku zemalja regije.
Nakon uvođenja sankcija gospodarska suradnja, na kojoj Rusija uglavnom temelji svoju vanjsku politiku, prepolovila se.
Ruski ambasador u Zagrebu kaže da se ne razmatra novi kredit; Agrokor tvrdi da nema zahtjeva za novu izloženost bankama.
Piše: Nihad Đozić - Znam mnoge naše ljude koji su, da bi uspjeli vani, dizali i kredite.
Hrvatska i Srbija će u 2017. godini platiti po više od šest milijardi eura za servisiranje kredita i kamata nastalih na
Oglasi