Kralj Salman

Saudijski kralj Salman je bez objašnjenja otpustio direktora Opće uprave za sektor zabave Ahmada bin Aqeela al-Khatiba.
U pismu francuskom lideru, kralj Salman upozorava da će poduzeti 'neophodne mjere' ako Doha kupi odbrambeni sistem...
Uredbe je donio kralj Salman, ali je prvi prestolonasljednik Mohammad bin Salman osoba koja upravlja zemljom.
S dužnosti udaljeni komandanti oružanih snaga, nekoliko zamjenika ministara te guvernera provincija.
Saudijske žene neće moći služiti u borbenim jedinicama, ali će moći raditi na poslovima sigurnosti.
Saudijski suveren potvrdio je kontinuiranu podršku Kraljevstva palestinskom pravu na uspostavu nezavisne države.
Oglasi