Korona

Erupcija je bila šest puta veća od Zemlje, izbačeni materijal dostiže brzine veće od 1,6 miliona kilometara na sat.
Oglasi