Korisnici

GDRP će otežati zloupotrebu ličnih podataka koje kompanije prikupljaju o svojim korisnicima.
Mark Zuckerberg, Facebook
Šef Evropskog parlamenta nada se skorom dolasku Zuckerberga da objasni zloupotrebu ličnih podataka.
Internet
GDPR će se odnositi se na sve pravne subjekte koji se bave osobnim podacima građana EU-a, neovisno gdje im je sjedište.
Pojedine zemlje članice Evropske unije moći će dodatno sniziti tu dobnu granicu do 13 godina.
Društvena mreža u periodu januar–mart 2017. ostvarila je prihode u vrijednosti 548 miliona dolara.
Zuckerberg treba objasniti kako kompanija štiti privatnost i podatke od zloupotrebe za političke kampanje.
Oglasi