Kontekst

Ulaganje u naučna istraživanja doprinosi kompetitivnosti, otvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju načina života. Dok
Populizam, prema nekim definicijama, označava političku doktrinu koja prikazuje "istaknutu bliskost narodu",
Prijedlog zastupnika Denisa Bećirovića o izmjenama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim bi negiranje genocida, ali i
U kakvom su stanju autoceste u državama ovog dijela Evrope? Jesu li isplative? Mogu li regionalni projekti gradnje autocesta
Tokom političkih kampanja svi obećavaju napredak i podršku mladima, a potom i plan kako spriječiti odliv pameti - ali kad
Zašto su zarade pojedinih parlamentarnih poslanika u državama regiona i 20 puta veće od zarade građana koje predstavljaju?
Oglasi