Konjević-Polje

I godinu i po nakon podnošenja predmeta, nadležni sudovi u RS-u nisu poduzeli nijednu procesnu radnji po tužbama.
Dio roditelja svoju djecu morao je da vrati na nastavu u Konjević-Polje, jer su izgubili pravo na dječiji dodatak.
Osam učenika bošnjačke nacionalnosti, koji su pohađali školu u Medžlisu Islamske zajednice u Novoj Kasabi, vratilo se
Zastupnici djece i roditelja odlučili se za ovaj korak zbog stava da sudski sistem u BiH ne pruža adekvatnu zaštitu.
Roditelji poručuju da bez bosanskog jezika u programu nema ni njihove djece u školama u Vrbanjcima i Konjević-Polju.
Naloženo da OŠ 'Petar Kočić' poduzme sve aktivnosti kako bi se bošnjački učenici mogli ponovo upisati u tu ustanovu...
Oglasi