Konfederacija

Nakon ubistva devet ljudi u crkvi u Charlestonu, povela se rasprava o konfederalnoj zastavi.
Oglasi