Koncentracioni logori

Premijer Hrvatske izjavio da se ne osjeća licemjerno zbog boravka u Memorijalnom centru holokausta u Jerusalemu.
Odnos prema logoruJasenovaci njegovim žrtvama već je desetljećima jedna od najsramotnijih priča o hrvatskoj politici.
Pokažu li se optužbe istinitima, bit će to šok za Izrael u kojem se ta vrsta turizma doživljava poput hodočašća.
Donja Gradina je najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac, a formiran je u augustu 1941. godine.
Ovaj 94-godišnjak 'pomagao funkciju logora' zbog toga bi mogao biti suočen sa optužnicom za ubistva 1.944 osobe...
U novom izdanju Aljazeera svijeta pogledajte: Hiljade žrtava holokausta, koje je francuska željeznička kompanija prevezla u
Oglasi