Knut Hamsun

Sejranović piše o ksenofobičnosti u Evropi, netrpeljivosti prema muslimanima i granicama nastalim raspadom Jugoslavije.
Ništa nije pronađeno
Oglasi