Knesset

Po novom zakonu, smrtna kazna mogla bi biti izrečena ako se dvojica od trojice sudija s time slože.
Predstavlja li se Izrael kao represivna država u kojoj ljudski životi onih koji nisu Jevreji ne vrijede apsolutno ništa.
Turska odbacujemo napore Vlade Izraela u formiranju aparthejdne države, kaže glasnogovornik turskog predsjednika.
Još jednom je desničarska vladajuća koalicija pokazala svoj istinski karakter, kaže članica komita PLO-a Hanan Ashrawi.
Zakonom se marginalizira 1,8 miliona Palestinaca sa izraelskim državljanstvom.
Ranije je za proglašenje rata bilo potrebno glasanje cijele vlade, sad to mogu učiniti Netanyahu i Lieberman.
Oglasi