Klimatske promjene

Senegalski Saint Louis je od 2000. godine na popisu svjetske baštine UNESCO-a. No, rast nivoa mora postepeno potapa glavni
Klimatski migranti pridružit će se milionima ljudi koji su napustili domove iz političkih, ekonomskih i drugih razloga.
U studiji se navodi da će do 2300. godine nivo mora porasti od 0,7 do 1,2 metra.
Predsjednik SAD-a Donald Trump Kongresu je dostavio Prijedlog budžeta za fiskalnu 2019. godinu u iznosu 4,4 hiljade
Autori studije predviđaju tri scenarija: globalno zatopljenje od 1,5 do tri stepena u odnosu na predindustrijsko doba.
Naučnici smatraju kako dvije minute dijele svijet od katastrofe zbog nuklearnog oružja i klimatskih promjena.
Oglasi