Kim Darroch

Kim Darroch smatra da je aktuelna američka administracija disfunkcionalna i da je mala vjerovatnoća da će se poboljšati.
Oglasi