Khartoum

Selo Rofeqa će postati dom za više od 1.200 siročadi zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Qatar Charity.
Nizar Hassan iz Sudana donio je odluku o imenu sina po turskom predsjedniku još dok mu je supruga bila trudna.
Zbog poplava, kojepogađaju Sudan u ljetnom periodu, 13 hiljada kuća je uništeno, a 122 hiljade ljudi je ugroženo.
Zbog ponovne pojave trgovine ljudima, Sudan je poslao signale međunarodnoj zajednici o potrebi bolje koordinacije.
Osnivač Narodne kongresne stranke Hassan al-Turabi je odigrao ključnu ulogu u državnom udaru 1989. godine.
Dopremanje humanitarne pomoći je rizično zbog borbi koje se vode između Vladinih i snaga opozicije.
Oglasi