Katolici

Poglavar Rimokatoličke crkve dolazi u Skoplje na poziv najviših makedonskih vlasti i lokalne Katoličke crkve.
Traje proces odrođivanja bosanskih katolika i pravoslavaca od Bosne, a neće doći do srastanja sa Srbijom ili Hrvatskom.
Američko Ministarstvo pravde pokrenulo je istragu protiv katoličkih svećenika u Pennsylvaniji za koje se sumnja da su
U Sarajevu se održava skup kršćanskih teologa i etičara iz 80 zemalja. Glavna tema 500 profesora biće klimatske promjene i
Katolički list usporedio je ministra unutrašnjih poslova Italije sa satanom zbog njegovog stava prema imigraciji.
Kardinal Vinko Puljić rekao da nije i ne smije stranka biti važnija od naroda čovjeka.
Oglasi