Karl Marx

Piše: Goran Borković - Jedan profesor završio je na željezničkoj stanici kao beskućnik, a njegova kolegica je pisala...
Manifest Gvozdena Flege došao je prekasno za Milanovićev SDP, koji ne zna ni ko je, ni kome se obraća.
Crkveni zvaničnici različito govore o tome da li je uz Tita, Marxa i Engelsa prikazan i Krivokapić u 'vatri pakla'...
Oglasi